Nhân điều nguyên trắng / White Whole Cashew kernels

Code: 0000135  
Mã vạch:  
  In trang này     Gửi cho bạn bè

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Nhân điều nguyên trắng

Quy cách:

•           WW 240

•           WW 320

•           WW 450

Chất lượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP

 

White Whole Cashew kernels

Name of Commodity:

•           WW 240

•           WW 320

•           WW 450

Quality: Conform to AFI standards and meet the ISO/HACCP standards

 

 

Gửi cho bạn bè

Tên của bạn *
Email người nhận *
Thông điệp của bạn