Biên bản họp HĐQT ngày 10/04/2024


Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 9)


Đại hội đồng cổ đông 2024


Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 8)


Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 7)


Cuộc họp HĐQT ngày 03-01-2024


XIN CHÚC MỪNG 42 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CTY PETEC


Cuộc họp HĐQT ngày 05-10-2023


NHÀ MÁY SẢN XUẤT NÔNG SẢN TẠI CN DI LINH DẦN THAY ĐỔI HOÀN THIỆN


Cuộc họp HĐQT ngày 03-07-2023