Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

29/08/2016  

ngày 05//8/2016 tại VP Công ty

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

Tham dự: 

1. Ông Huỳnh Đức Trường - Tổng giám đốc TCT PETEC

2. Ông Bùi Minh Hiệp - Kế toán trưởng TCT PETEC

3. Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT công ty

4. Ông Đinh Hoài Minh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

 

5. Ban điều hành

và toàn thể nhân viên công ty

 

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn