Hội đồng quản trị

11/06/2014  

Nhiệm kỳ 2021-2025

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
Bà Nguyễn Thị Việt Ánh  - Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Thành viên

 

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn