Nhân điều bể / Split and Pieces

Code: 0000138  
Mã vạch:  
  In trang này     Gửi cho bạn bè

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Nhân điều bể trắng

Quy cách:

•           WB (Bể góc trắng)

•           WS (Bể đôi)

•           LP (Bể lớn)

•           SP (Bể nhỏ)

•           BB (Bể vụn)

Chất lượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP

 

 

White Butt / Split Cashew kernels

Name of Commodity:

•           WB (White Butt)

•           WS (White Split)

•           LP (Large Pieces)

•           SP (Small Pieces)

•           BB (Baby Bits)

Quality: Conform to AFI standards and meet the ISO/HACCP standards.

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Tên của bạn *
Email người nhận *
Thông điệp của bạn