Theo công văn hỏa tốc vừa được Liên bộ gửi các doanh nghiệp [19/08/2015]

từ 15h, giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn giá cơ sở (18.536 đồng một lít), xăng E5 không vượt quá 18.041 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm 441-736 đồng một lít, kg so với giá thực hiện trư... xem thêm

PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong toàn hệ thống từ 15h00 ngày 4/8/2015 [04/08/2015]

Căn cứ công văn số 8047/BCT- TTTN của Bộ Công thương ngày 04/8/2015 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu... xem thêm

Công ty cổ phần Cà phê PETEC là "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2014 [02/07/2015]

được Bộ Công Thương công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2014 (quyết định số 5898/QĐ-BCT ngày 12/6/2015)... xem thêm