PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 03/09/2015 [03/09/2015]

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;... xem thêm

Theo công văn hỏa tốc vừa được Liên bộ gửi các doanh nghiệp [19/08/2015]

từ 15h, giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn giá cơ sở (18.536 đồng một lít), xăng E5 không vượt quá 18.041 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm 441-736 đồng một lít, kg so với giá thực hiện trư... xem thêm

PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong toàn hệ thống từ 15h00 ngày 4/8/2015 [04/08/2015]

Căn cứ công văn số 8047/BCT- TTTN của Bộ Công thương ngày 04/8/2015 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu... xem thêm