Kể từ 15h ngày 3/2, giá xăng Ron 92 giảm 729 đồng xuống khoảng 14.713 đồng/lít... [03/02/2016]

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giảm giá bán lẻ xăng dầu.... xem thêm

PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 19/01/2016 [19/01/2016]

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;... xem thêm