Kể từ 15h ngày 3/2, giá xăng Ron 92 giảm 729 đồng xuống khoảng 14.713 đồng/lít... [03/02/2016]

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giảm giá bán lẻ xăng dầu.... xem thêm